Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: "Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί"

23 Δεκεμβρίου 2019

Διεθνείς Θεσμοί & Οργανισμοί
Α’ Εξάμηνο
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Στο μάθημα “Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί” του α’ εξαμήνου η ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο καλύπτεται από το διανεμηθέν εγχειρίδιο και τα αναρτημένα στο e-class (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) άρθρα, ύλη που αντιστοιχεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες (κεφάλαια):

- Κύρια νομικά χαρακτηριστικά της διεθνούς κοινότητας
- Ιστορική εξέλιξη της διεθνούς κοινότητας
- Θεμελιώδεις νομικές αρχές των διεθνών σχέσεων
- Τα κράτη ως πρωτογενή Υποκείμενα του διεθνούς
- Χωρική διάσταση των κρατικών δραστηριοτήτων
- Περιορισμοί στην κρατική κυριαρχία: ασυλίες και μεταχείριση του ατόμου
- Άλλα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου
- Διεθνώς άδικες ενέργειες και η νομική αντίδραση σε αυτές
- Προαγωγή της έννομης τάξης και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών
- Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου: επιβολή
- Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών
- Κυρώσεις των ηνωμένων Εθνών και η συλλογική ασφάλειας
- Μονομερής προσφυγή στη βία από τα κράτη
- Διεθνής αντίδραση στην τρομοκρατία
- Οι Διεθνείς Οργανισμοί: Δευτερογενή Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου,
- Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά

Πέτρος Λιάκουρας
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.