Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Οικονομία – Πολιτική –Πολιτισμός

emmme7

Διεύθυνση: Καθηγητής κ. Αρ. Τζιαμπίρης

Ο σκοπός του Εργαστηρίου «Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Οικονομία – Πολιτική –Πολιτισμός» («ΑΜΜΜΑ: ΟΠΠ») είναι η συστηματική έρευνα και μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών πεπραγμένων των περιφερειών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και πιο εξειδικευμένατων κρατών και δρώντων που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Ειδικότερα, το εργαστήριo μελετά τις διεθνείς παραμέτρους των διακρατικών σχέσεων που αναπτύσσονται στις υπό αναφορά περιοχές, το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων σε αυτές, τις γεωπολιτικές όψεις των συγκρουσιακών αλλά και των συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις που καλλιεργούνται μεταξύ των κρατών, υπό το πρίσμα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και αφορούν, στο εμπόριο, στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στα ζητήματα περιφερειοποίησης, τις πολιτισμικές παραδόσεις των εθνών της περιοχής και την ιστορική κληρονομιά τους, τις σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με τα κράτη της περιοχής και τέλος τους τρόπους εδραίωσης της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή αυτή. Σε μια πιο εξειδικευμένη προοπτική το Εργαστήριο «ΑΜΜΜΑ: ΟΠΠ» σκοπό έχει την καλλιέργεια της έρευνας σε ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος, για τους άμεσα σχετιζόμενους ερευνητικά με τις υπό αναφορά περιφέρειες, όπως αυτά της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, της οριοθέτησης ΑΟΖ, της ισλαμικής τρομοκρατίας και φονταμενταλισμού, των διακρατικών συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας στο εσωτερικών των κρατών, καθώς και τον ρόλο και επιρροή των οργανωμένων θρησκειών και της θρησκευτικής πίστης στην περιοχή. Το Εργαστήριο «ΑΜΜΜΑ: ΟΠΠ» θα συμβάλλει πρώτον, στη συστηματική επεξεργασία των ως άνω θεματικών, δεύτερον στην κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στην υπό αναφορά περιοχή, τρίτον στην κατοχύρωση των φοιτητών αλλά και άλλων μελετητών με την εξειδικευμένη γνώση και τέταρτον στην απόκτηση από τους απόφοιτούς του Τμήματος μας, μέσω της μελέτης των πιο πάνω θεματικών, επαγγελματικών πλεονεκτημάτων για επαγγελματική δραστηριοποίηση στα κράτη της περιοχής. Παράλληλα, το σκεπτικό της ανάπτυξης της έρευνας των συγκεκριμένων περιφερειών μέσω ενός εργαστηρίου στοχεύει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και του ελληνισμού με τους άλλους λαούς, αλλά και να ενδυναμώσει τα πεδία δράσης της ελληνικής και κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, έτσι ώστε να αποτελέσουν η Ελλάδα και η Κύπρος γέφυρες των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με την ΕΕ.

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.