ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ

Τον Σεπτέμβριο 2011 απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Aναπληρωτη Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη η Ευρωπαϊκή ΈδραJean Monnet στο Δίκαιο και τις Πολιτικές της ΕΕ με έμφαση στο δίκαιο και τις πολιτικές Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών. Υπό την αιγίδα της Έδρας εισήχθησαν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών και ερευνητικές δράσεις (σεμινάρια, working groups) στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία καθώς και η ερευνητική ομάδα LNG Forum, με αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου και της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), της συμβολής του στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Αναλυτικά οι δράσεις της Έδρας στο: http://jeanmonnet.farantouris.eu

2. Συνεργασία με το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Euro–Mediterranean University)

Στις 24-25 Νοεμβρίου 2011 η Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις εργασίες της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Euro–Mediterranean University – EMUNI), που συνήλθε στη Λισαβόνα, στην οποία αποφασίστηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να καταστεί ακαδημαϊκός εταίρος και μέλος της Γενικής Συνέλευσης του EMUNI. Ως σύνδεσμος για περαιτέρω συνεργασία και κοινές ερευνητικές δράσεις ορίστηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η Ευρωπαϊκή ΈδραJeanMonnetστο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. www.emuni.si/en

Euro-Meditterean University

3. Διμερής Συνεργασία με το New York University

4. Διμερής Συμφωνία με το Sharda University, New Delhi, India

5. Συνεργασία με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Siegen

6. Summerschool: https://www.des.unipi.gr/el/international-partnerships-gr/summerschool

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.