Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Samaras, Ath.N., Iordanidou, S. & Dogani, M. (2016). «The Dialectic on International Relations and Political Communication: The Impact of the Financial Crisis Upon the Nation Image of Germany; A Comparative Analysis in Greek and UK Press» in Luengo, O.G. (Ed), «Political Communication in Τimes of Crisis». Berlin: Logos Verlag (υπό έκδοση). *
 2. Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2016). «Legitimation and De-legitimation Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in Greek Parliamentary Discourse». French Journal for Media Research, 5. Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.*
 3. Iordanidou, S. & Samaras, Ath.N. (2014). «Financial Crisis in the Cyprus Republic». Javnost-The Public, 21(4), 63-76. *Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.
 4. Goussios, C., Aspriadis, N., Tsirimiagou, Z., & Dogani, M. (2014). «Rhetorical Use of Fear in Presidential Speeches: The War on Terror Discourse». Journal of Arab & Muslim Media Research, 7(2-3), 163-183. Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Ασπριάδης, Ν. & Γκούσιος, Χ., (2016). «Στρατηγική Χρήση της Σύγκρουσης: Ο Επικοινωνιακός Πόλεμος στην Κρίση της Ουκρανίας». Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διεθνών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (υπό δημοσίευση).
 2. Σαμαράς, Αθ.Ν., Κολοβός, Κ. & Παπαγιάννη, Ν. (2015). «Στρατηγικές Αποδόμησης του Ήθους στο Δημοψήφισμα: Μια Συστηματική Διερεύνηση του Κοινοβουλευτικού Λόγου», Ζητήματα Επικοινωνίας, Τεύχος 20-21.
 3. Ασπριάδης , Ν., (2014). «Στρατηγική Επικοινωνία στη Κρίση της Ουκρανίας» Περιοδικό Δημοσιογραφία, Ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 4-5, σελ.10-12. Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.
 4. Δογάνη, Μ. (2014). «Η Ρητορική Κατασκευή του Φόβου: Φόβος, Βία, Δύναμη και Πολιτική» Περιοδικό Δημοσιογραφία, Ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 3, σελ.12-16. Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.
 5. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Οικονομική Κρίση και Διεθνής Εικόνα της Γερμανίας» στο Σαμαράς, Αθ.Ν. (Επιμ.) «Εικόνες Κρατών – Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης», Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. *
 6. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2014). «Εικόνες Κρατών – Θεωρητικό Πλαίσιο και Εφαρμογές», στο Σαμαράς, Αθ.Ν. (Επιμ.) «Εικόνες Κρατών – Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης», Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.
 7. Ιορδανίδου, Σ., Σαμαράς, Αθ.Ν. & Δημητρίου, Μ. (2013). «Η Εικόνα της Κύπρου στον Αγγλικό, Ελλαδικό και Τουρκικό Τύπο – Τα Προεόρτια της Οικονομικής Κρίσης», Περιοδικό Δημοσιογραφία, Ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τόμος 1, Τεύχος 2, σελ.12-15. * Υπερσύνδεσμος για κείμενο έρευνας εδώ.

* Έρευνα σε συνεργασία με Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.