Παρουσιάσεις Ερευνών σε Εκδηλώσεις του Εργαστηρίου

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της «Ομάδας Έρευνας: Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ» (περίοδος 2012-2015), της «Ομάδας Έρευνας: Εικόνες Κρατών» (περίοδος 2010-2015) και του «Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» (περίοδος μετά τον Ιούλιο 2015) και οι οποίες παρουσιάστηκαν στις τέσσερεις εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων. Εδώ καταγράφονται μόνον αυτές στις οποίες συμμετείχαν και ερευνητές του Εργαστηρίου ή των δύο Ομάδων Ερευνών. Δεν συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις που έγιναν στις εκδηλώσεις διάχυσης αμιγώς από εξωτερικούς ερευνητικούς συνεργάτες και προσκεκλημένους ομιλητές. Η παρουσίαση των ερευνών γίνεται ανά θεματικό πεδίο έρευνας. Τα πεδία έρευνας είναι: «Εικόνες Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης», «Ρητορική του Φόβου», «Αρνητισμός, Επίθεση και Αρνητικά Ηθοτικά Επιχειρήματα»), «Στρατηγική Επικοινωνία», «Πολιτική Επικοινωνία, Μέσα Ενημέρωσης και Διεθνείς Σχέσεις», «Στρατηγικές Απολογία και Παίγνια Απόδοσης Ευθυνών».

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Γκουρίνα, Ο., (2013). «Η Κυπριακή Κρίση στα Ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

2. Γκουρίνα, Ο. & Αφουξενίδου, Ν., (2014). «Ρωσία: Η Κατασκευή της Εικόνας του Εχθρού στα Ουκρανικά Μέσα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

3. Γκούσιος, Χ. & Τακτικού, Ι., (2014). «Η Απεικόνιση της Ουκρανικής Κρίσης στον Γαλλικό Τύπο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

4. Γκούσιος, Χ. & Σκουτέλη, Ι., (2014). «Η Εικόνα της Ελλάδας κατά τη Διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

5. Δελαβίνιας, Σ. & Μουρδουκούτας, Χ., (2015). «Ειδησεογραφικές Απεικονίσεις του Κυνισμού στο Διεθνοπολιτικό Σύστημα: Οι Απεικονίσεις των Κρατών στις Ειδήσεις για τα Wikileaks». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

6. Δημητρίου, Μ.-Ε., (2015). «Συγκριτική Ανάλυση Εικόνων Κρατών: Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

7. Δημητρίου, Μ & Κατσόρχη, Σ., (2013). «Η Εικόνα της Κύπρου στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης – Τα Προεόρτια της Κρίσης». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

8. Δημητρίου, Μ.-Ε., Λουκοπούλου, Ε., Κοντοπούλου, Ά., & Τσατσάνη, Μ., (2014). «Εικόνες Κρατών και Ουκρανική Κρίση στον Ελληνικό Τύπο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

9. Δημητρίου, Μ.-Ε. & Φιλιππάκου, Κ., (2015). «Η Επίδραση των Ειδήσεων για το Μεταναστευτικό στις Απεικονίσεις Κρατών και Τόπων και οι Αναπαραστάσεις των Μεταναστών». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

10. Κατσόρχη Σ., (2013). «Εικόνες των Αφρικανικών Κρατών στον Αγγλικό, Ελλαδικό, Κυπριακό και Τουρκικό Τύπο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

11. Λουκοπούλου, Ε., (2015). «Απεικονίσεις Ηγεμονικών Κρατών: ΗΠΑ και Γερμανία». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

12. Μιχαηλίδης, Δ. & Μπολάνου Ε., (2015). «Συρία – Βόρεια Κορέα. - Πακιστάν: Διερευνώντας τα Χαρακτηριστικά της Χώρας - Πρόβλημα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

13. Πατακιάς, Γ., Λουκοπούλου, Ε., & Μυκονιάτη, Χ., (2013). «Αναπαραστάσεις της Κυπριακής Κρίσης στον Ελληνικό Τύπο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

14. Πολίτης, Α., Καρδαρά, Γ. & Κορωνάκης, Ε., (2015). «Η Δόμηση της Κρατικής Εικόνας στα Απόνερα της Κρίσης: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ιταλία». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

15. Ράνιου, Π. & Σανγκογιάν, Μ., (2015). «Μπαρμπαρός - ‘Ένα Πλοίο Ταξιδεύον…’: Ενεργειακό και Εικόνες Κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο: Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

16. Ψυλλάκη, Χ., Αφουξενίδου, Ν. & Αθανασίου, Α., (2015). «Απεικονίσεις Ανερχόμενων Δυνάμεων στα Μέσα Ενημέρωσης: Οι Χώρες BRICS». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

17. Αγγέλου, Κ., Κουτσιμπογιώργος, Ν. & Κωνσταντίνου, Β., (2013). «Λειτουργία Φοβικού Επιχειρήματος, Κρατική Αυτο-εικόνα και Διαμόρφωση Πολιτικής - Ανάλυση στα Πρακτικά της Κυπριακής Βουλής και στα Προεδρικά Διαγγέλματα για το Μνημόνιο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

18. Δογάνη, Μ., (2013). «Ο Φόβος στην Κοινωνική Ψυχολογία – Ο Φόβος στην Στρατηγική Επικοινωνία: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Ρητορικής του Φόβου». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

19. Δογάνη, Μ., (2014). «Ο Φόβος στην Εικόνα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής: Η Κοινωνική Κατασκευή του Ιού Έμπολα. Πρόληψη, Σφυγμομέτρηση ή Εκφοβισμός;». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

20. Δογάνη, Μ., (2015). «Ρητορική Κατασκευή του Φόβου στον Κομματικό Λόγο: Η Εκλογική Αναμέτρηση του Ιανουαρίου 2015». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

21. Δογάνη, Μ., Σταματάκη, Μ. & Λουκοπούλου, E., (2013). «Φόβος και Απειλή στην Εικόνα των Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης – Παρουσίαση Ποσοτικής Ανάλυση Περιεχόμενου». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

22. Παπαγιάννη, Ν., (2013). «Η Λειτουργική Αξιοποίηση της Χρυσής Αυγής στη Ρητορική Κατασκευή του Φόβου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΗΘΟΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

23. Ηλιάδη, Ι., Εγγλέζου Φ. & Μαξούρη Α., (2015). «‘Tea Είπατε;’: Τα Τρολ ως Αρνητική Πολιτική Επικοινωνία στα Κοινωνικά Δίκτυα. Η αποδόμηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

24. Παπαγιάννη, Ν., (2015). «Συγκριτική Ανάλυση των Αρνητικών Ηθοτικών Επιχειρημάτων στον Κοινοβουλευτικό και στον Δημοσιογραφικό Λόγο στην Περίπτωση της Απεργίας Πείνας του Ρωμανού». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

25. Σαμαράς, Αθ.Ν., Παπαγιάννη, Ν. & Παπαϊωάννου, Ά., (2013). «Τα Εκ Μεροληψίας Αρνητικά Ηθοτικά Επιχειρήματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Περίπτωση της Λίστας Λαγκάρντ». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

26. Σαμαράς, Αθ.Ν., Κολοβός Κ. & Παπαγιάννη Ν., (2015). «Αρνητικά Ηθοτικά Επιχειρήματα: Μια Συστηματική Καταγραφή στην Κοινοβουλευτική Συζήτηση για το Δημοψήφισμα στην Ελλάδα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

27. Ασπριάδης, Ν., (2014). «Επιχειρήσεις Στρατηγικής Επικοινωνίας στην Κρίση της Ουκρανίας». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

28. Ασπριάδης, Ν., (2015). «Στρατηγική Επικοινωνία και Στρατηγικές Σπουδές: Η Διαλεκτική των Πεδίων». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

29. Ηλιάδη Ι. & Μαξούρη Α., (2014). «Πολιτική Εκστρατεία και Κοινωνικά Μέσα: Το Παράδειγμα των Ευρωεκλογών». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

30. Φιλιππάκου, Κ., (2014). «Συγκριτική Ανάλυση της Λογικής της Εκστρατείας της Χρυσής Αυγής και του Ναζιστικού Κόμματος του Χίτλερ (NSDAP). Εξέλιξη ή Οικειοποίηση;». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

31. Λουκοπούλου, Ε. & Αφουξενίδου, Ν., (2015). «Η Ερμηνευτική Πλαισίωση του Charlie Hebdo στον Ελληνικό Τύπο: Ισλάμ - Τρομοκρατία - Επικοινωνία και Κομματική Εκμετάλλευση». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

32. Μάγειρα, Μ., (2013). «Αναπαραστάσεις της Κυπριακής Κρίσης στο Γερμανικό Κοινοβούλιο: Η Επίδραση των Κομματικών Στρατηγικών στην Κρατική Εικόνα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

33. Παπαϊωάννου, Ά., (2013). «Ο Λόγος των Γερμανικών Πολιτικών Κομμάτων για την Κυπριακή κρίση». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

34. Παππά, Φ., Κουτουλάκου, Μ. & Μάλλιαρη, Π., (2014). «Η Εικόνα των Γερμανικών και των Τουρκικών Εκλογών στον Ελληνικό Τύπο: Ειδησεογραφικός Εθνοκεντρισμός, Γειτνίαση και Ετερότητα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

35. Τσιριμιάγκου, Ζ. (2013). «Αμερικανικές Εκλογές και Εικόνα των ΗΠΑ στον Ελληνικό Τύπο». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

36. Ασπριάδης, Ν., (2012). «Εφαρμογή της Θεωρίας Αποκατάστασης Εικόνας και των Στρατηγικών Απολογίας στην Ανάλυση της Αντίδρασης της Χρυσής Αυγής για το Περιστατικό του ΑΝΤ1». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

37. Ασπριάδης, Ν., (2013). «Στρατηγικές Απολογίας στην Συγκρότηση του Αφηγήματος του ‘Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας’: Ανάλυση του Αμερικανικού Θεσμικού Λόγου». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

38. Ασπριάδης, Ν., (2015). «Στρατηγικές Διαχείρισης των Κατηγοριών για το Βίντεο στην Κροατία και για το Σχέδιο Β από τον κ. Βαρουφάκη: Μία Συστηματική Καταγραφή των Τεχνικών Ανάταξης των Ρηγματώσεων στην Εικόνα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

39. Ασπριάδης, Ν., Δημητρίου, Μ. & Λουκοπούλου, Ε., (2014). «Στρατηγικές Απολογίας και Παίγνια Αιτιότητας στα Σκάνδαλα της Κρίσης: Η Περίπτωση των Εξοπλιστικών και του Μ. Λιάπη». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).

40. Βαγγή, Δ., (2013). «Σχολικές Αντιγραφές και Εκπαιδευτική Παθογένεια: Διαδικασίες Απόδοσης Αιτιότητας και Στρατηγικές Απολογίας στον Λόγο των Εκπαιδευτικών». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

41. Βασιλείου, Χ., (2012). «Κριτική Παρουσίαση και Αξιολόγηση των Στρατηγικών Απολογίας του Βουλευτή κ. Α. Πιτσιλλίδη (ΔΗΣΥ), σε Επί Προσωπικού Κατηγορίες για Ανάρμοστη Συμπεριφορά». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

42. Δημητρίου, Μ., (2013). «Κρατική Εικόνα, Παθογένεια και Απόδοση Υπαιτιότητας στα Ελληνικά και Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

43. Δογάνη, Μ., (2012). «Η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα για την Ελληνική Οικονομική Κρίση: Ενοχή, Απολογία και Προπαγάνδα στο Short Film Contest 2012 του Greek America Foundation». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

44. Μπαλωμένος, Κ., (2012). «Κριτική Ανάλυση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του κ. Β. Μαρινάκη για τα Έκτροπα του Ντέρμπι Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού το 2011: Από την Άρνηση στην Απολογία». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

45. Σαμαράς, ΑΘ.Ν., (2012). «Η Ρητορική της Απολογίας: Από την 'Απολογία ως Συγνώμη' στην 'Απολογία ως Αντίκρουση Επιθέσεων’ και στην Θεωρία Αποκατάστασης Εικόνας». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

46. Σκεύη, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν., (2015). «Μία Πραγματική Συγνώμη; Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

47. Τζεμπρίν, Α., (2012). «Η μη-Απολογία ως Παραγωγικό Αίτιο των Διακρατικών Κρίσεων: Η περίπτωση Τουρκίας – Ισραήλ». Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 9 Ιουλίου).

48. Χύτα, Φ., (2015). «‘Αφού τα Θέλανε!!!’. Η Κυριαρχία της Στρατηγικής της Μετάθεσης Ευθύνης στον Απολογητικό Λόγο της Ινδικής Κυβέρνησης και Κοινωνίας για τους Βιασμούς Γυναικών. Καταγραφή σε Δύο Αγγλικές και Δύο Ινδικές Εφημερίδες». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.