Καλεσμένοι Ομιλητές και Συντονιστές στις Εκδηλώσεις του Εργαστηρίου

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 1. Αντωνιάδου, Μ. (2014). «Κριτική Παρουσίαση του Βιβλίου: Εικόνες Κρατών». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 2. Γαληνός, Σ. (2015). «Διαχείριση Εικόνας Ενός Νησιού εν Κρίση: Λέσβος και Μεταναστευτικό». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).Υπερσύνδεσμος για Ομιλία.
 3. Γιαννάς, Π. (2014). «Ήπια Ισχύς και Λόμπυ: Η Περίπτωση των Εθνοτικών Ομάδων στις ΗΠΑ». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 4. Γκούσιος, Χ. (2015). «Πολιτιστική Διπλωματία και Στρατηγική Επικοινωνία: Η Περίπτωση της Γαλλίας». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 5. Ήφαιστος, Π. (2013). «Εισαγωγική Ομιλία». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).
 6. Ήφαιστος, Π. (2014). «Τι Συνιστά την Αξιοπιστία των Κρατών;» Παρουσίαση στην ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 7. Ήφαιστος, Π. (2015). «Στρατηγικό Περιβάλλον στην Ευρώπη και η Επικοινωνιακή του Διάσταση». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 8. Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Ιεραρχήσεις στην Εικόνα των Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης: Εθνοκεντρισμός, Ισχύς και Αποκλίνουσες Συμπεριφορές». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 9. Κωνσταντόπουλος, Ι. (2014). «Ήπια Ισχύς της Κίνας». Παρουσίαση επιστημονική στην ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 10. Λιαρόπουλος, Α. (2014). «Ήπια Ισχύς: Εννοιολογικό Πλαίσιο». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 11. Λιαρόπουλος, Α. (2014). «Παρουσίασητου Greek Politics Specialist Group – Political Studies Association, UK». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 12. Λυγερός, Σ. (2014). «Κριτική Παρουσίαση του Βιβλίου: Εικόνες Κρατών». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 13. Παπαθανασόπουλος, Σ. (2014). «Η Εικόνα της Ελλάδας και η Οικονομική Κρίση στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 14. Παραβάντης, Ι. (2015). «Η Επικοινωνιακή Διάσταση των Διεθνών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Θεμάτων». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 15. Πλατιάς, Αθ. (2013). «Στρατηγική Επικοινωνία και Ήπια Ισχύς στο Διεθνές Σύστημα». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).
 16. Πλατιάς, Αθ. (2012). «Η θέση της Ρητορικής στις Διεθνείς Σχέσεις» Παρουσίαση στο ερευνητικό σεμινάριο: «Στρατηγικές Απολογίας». (Πειραιάς, 09 Ιουλίου)
 17. Πλειός, Γ. (2014). «Κριτική Παρουσίαση του Βιβλίου: Εικόνες Κρατών». Παρουσίαση στην ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 18. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2013). «Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία: Ένα Δυναμικά Αναπτυσσόμενο Πεδίο». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).
 19. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2014). «Εικόνες Κρατών και Μέσα Ενημέρωσης: Ένα Πολυπαραγοντικό Μοντέλο Ανάλυσης». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου)
 20. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015). «Ρητορική Επικοινωνία, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών - Μία Αναπτυσσόμενη Θεματολογία στην Διατομή Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις». (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 21. Ταραβήρας, Σ. (2014). «Η Βιομηχανία του Κινηματογράφου ως Παράγοντας Ήπιας Ισχύος: Η Διεθνής Εμπειρία και οι Προοπτικές για την Ελλάδα». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 22. Ξενοφώντος, Μ. (2013). «Αντίκρουση Επιθέσεων και Επιδιόρθωση Εικόνας: Χρήσεις Στρατηγικών Απολογίας στις Πολιτικές Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις – Συγκριτική Ανάλυση Ελλάδας και Κύπρου». Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Επιστημονική Ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Στρατηγικές Απολογίας και Ρητορική του Φόβου: Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον». Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013.

 1. Παραβάντης, Ιωάννης. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Κατηγορία και Απολογία – Επίθεση και Αντίκρουση».
 2. Γκούσιος, Χαράλαμπος. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Γαλλική Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Η Ρητορική του Φόβου».
 3. Λιαρόπουλος, Ανδρέας. Επίκουρος Καθηγητής, «Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγικές Σπουδές», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Εικόνες Κρατών».
 4. Ασπριάδης, Νεόφυτος. Γενικός Συντονιστής «Ομάδα Έρευνας: Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ». Συντονιστής πάνελ: «Αναπαραστάσεις της Κυπριακής Κρίσης».

Επιστημονική Ημερίδα: «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία». Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 2014.

 1. Διαμαντής, Β. Γαβριήλ. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Αγγλική Ορολογία στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Πολιτική Ρητορική και Στρατηγική Επικοινωνία στην Ελλάδα της Κρίσης».
 2. Τζιαμπίρης, Αριστοτέλης. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Διεθνείς Κρίσεις και Επικοινωνία: Από την Ουκρανία στον Έμπολα».
 3. Παραβάντης, Ιωάννης. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Εικόνες Κρατών: Ο Ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης».
 4. Ασπριάδης, Νεόφυτος. Γενικός Συντονιστής «Ομάδα Έρευνας: Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ». Συντονιστής πάνελ: «Εικόνες Κρατών: Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία».

Επιστημονική Ημερίδα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και στις Διεθνείς Σχέσεις». Πειραιάς 10 Νοεμβρίου 2015

 1. Τσιαμπίρης, Αριστοτέλης. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής πάνελ: «Απεικονίσεις του Συστήματος Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης».
 2. Παναγόπουλος, Ανδρέας. Διευθυντής Ειδήσεων CNNGreece. Συντονιστής πάνελ: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης: Ειδικά Θέματα».
 3. Καραγεώργου, Άντζελα. Δημοσιογράφος. Συντονίστρια πάνελ: «Απόδοση Υπαιτιότητας, Στρατηγικές Απολογίας και Διαδικασίες Ανάταξης Εικόνας».
 4. Παραβάντης, Ιωάννης. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής Πάνελ: «Η Ρητορική της Επίθεσης στην Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία».
 5. Γκούσιος, Χαράλαμπος. Αναπληρωτής Καθηγητής, «Γαλλική Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συντονιστής συζήτησης στρογγυλής τράπεζας: «Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης: Μία Πρόσκληση – Πρόκληση για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.