Μαθήματα

Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 (Απόφ. Συνέλευσης 20-5-2020)

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες.

Μαθήματα Κορμού

Α΄ Εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό
 • Διοίκηση, Στρατηγική και Ηγεσία στην Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία της Έρευνας Ι
 • Επιλογής

Β’ Εξάμηνο

 • Διεθνείς θεσμοί και παγκόσμια διακυβέρνηση
 • Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
 • Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα και την Καινοτομία
 • Μεθοδολογία της Έρευνας ΙΙ
 • Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

(1 σε κάθε εξάμηνο)

 • Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα
 • Ένοπλες συγκρούσεις και εκπαίδευση
 • Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Μετανάστευση και πολιτικές ένταξης
 • Σύγκριση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων
 • Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα
 • Πολιτικές για την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης
 • Εκπαίδευση, τέχνη, πολιτισμός και πολιτιστική διπλωματία
 • Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: ο ευρωπαϊκός χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Συνεργασίες
 • Ψηφιακή μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση
 • Η διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας
 • Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Πολιτική Συνοχής και Εκπαιδευτική Πολιτική

Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.