Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια στοχεύει στην άμεση ένταξη των αποφοίτων στην αγορά. Γι΄ αυτό και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέραν των τακτικών διαλέξεων και σεμιναρίων, ομιλίες και παρουσιάσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, σταθμούς ανεφοδιασμού κλπ. καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ινστιτούτα έρευνας και ανάλυσης, ανεξάρτητες αρχές και ενεργειακές επιχειρήσεις.

Μετά το πέρας του Β΄ Εξαμήνου και στο πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας, δίδεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στις ανωτέρω επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.