Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών με κριτήρια αριστείας, τουτέστιν τις επιδόσεις των φοιτητών (καλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα των δύο εξαμήνων), λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 θα χορηγηθούν τουλάχιστον δύο (2) υποτροφίες από ίδιους πόρους του Προγράμματος.
Πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται και η χορήγηση υποτροφιών από πόρους προερχόμενους από το επιχειρείν.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς. Στο δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο της Ενέργειας οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα στρατηγικής, δικαίου και οικονομικών και επιβραβεύουν την αριστεία. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του Β’ Εξαμήνου και πριν την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, χορηγούνται υποτροφίες με την ευγενική στήριξη σημαντικών επιχειρήσεων, με κριτήριο τις επιδόσεις των φοιτητών (καλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα των δύο εξαμήνων).

elpe

Ο Όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» (http://www.helpe.gr) πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στους νέους επιστήμονες που επιδιώκουν κατάρτιση στον τομέα της Ενέργειας μέσω της χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία.

eugenidesf

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου (http://www.eugenfound.edu.gr/) έχει στόχο να συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας και το αποδεικνύει αυτό έμπρακτα με τη χορήγηση υποτροφιών. Το Ίδρυμα στηρίζει τις σπουδές στον τομέα της Ενέργειας με τη χορήγηση υποτροφίας σε αριστούχους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.depa

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ (www.depa.gr), με ηγετική θέση στην αγορά φυσικού αερίου και έντονη διεθνή παρουσία, στηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Ενέργεια με τη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές του Προγράμματος με βάση τις επιδόσεις τους, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του οράματος της εταιρείας για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς ικανών στελεχών στον τομέα της ενέργειας .

sidenor

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ (www.sidenor.gr), αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος επενδύει διαρκώς στην έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ενδιαφέρεται για τις ενεργειακές εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, ενισχύοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια με τη χορήγηση υποτροφίας σε νέους επιστήμονες που φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και ενέργειας.»

desfa2

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ (www.desfa.gr), ο φορέας λειτουργίας, συντήρησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο διαχρονικά, στηρίζει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία με τη χορήγηση υποτροφίας σε νέους που επιδιώκουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο.

 

ypourgeioperivallontos

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) (http://www.ypeka.gr/). Η δημιουργία του πρώτου διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελλάδα και ενός από τα ελάχιστα στην Ευρώπη με αντικείμενο την Στρατηγική, το Δίκαιο & τα Οικονομικά της Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνδέεται με τον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην στελέχωση των φορέων της ενεργειακής αγοράς. Το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, στηρίζει το Πρόγραμμα και συμβάλλει ώστε το ΠΜΣ στην Ενέργεια να αποτελέσει φυτώριο στελεχών και δεξαμενή σκέψης και ιδεών για την χάραξης και οργάνωση της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής.

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.