Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο (1stSemester)

 1. Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Θεσμοί (International Law & Institutions)
 2. Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε. (EU External Relations)
 3. Ευρωπαϊκή ΟλοκλήρωσηΙστορίαΘεσμικό ΠλαίσιοΧαρακτήρας  (European Integration: History, Institutions, Character)
 4. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (International and Relations Theory)
 5. Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (History of International Relations & Strategy Thinking) 

Β’ Εξάμηνο (2nd Semester)

 1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια  (Geopolitics & InternationalSecurity)
 2. Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα  (International Trade and Monetary System)
 3. Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία – Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση  (European Political Economy – Governance of the EU)
 4. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική & Πολιτική Ασφάλειας (Greek Foreign & Security Policy)
 5. Στρατηγική στον Πόλεμο και τις Επιχειρήσεις (Strategy in War & Business)
 6. α. Μεθοδολογία έρευνας (ResearchMethods), β. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και Θεωρία Παιγνίων (Negotiations andGameTheory)

Γ’ Εξάμηνο (3rd Semester)

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Elaboration of a postgraduate thesis)

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.