Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Τ. ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Π.Π) με τον τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (Π.Μ.Σ – ΔΕΣ) ή στην αγγλική ( Μaster’s in International and European Studies), έχει ως αντικειμενικούς σκοπούς τους ακόλουθους:

• Την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωσιακά πεδία Διεθνών Σχέσεων – Διεθνούς Οικονομικής – Διεθνούς Δικαίου, τα οποία αποτελούν τα κατ’ εξοχήν θέματα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

• Την υποστήριξη της έρευνας σε όλα τα γνωσιακά πεδία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

• Τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών και της οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα.

• Τη δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει την συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.

• Τη συστηματική συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.

• Την προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων των ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με αντίστοιχους οργανισμούς και υπηρεσίες του εξωτερικού.

• Την παροχή ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο (βλ. και άρθρο 2 της Ιδρυτικής Υπουργικής απόφασης – ΦΕΚ 1872/16-12-04)

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.