Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο ΔΕΣΦΑ και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “MSc in Energy: Strategy, Law & Economics” του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

desfa   mscenergyunipi

Δελτίο Τύπου


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022 – Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία (MSc in Energy Strategy, Law & Economics) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη από την CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli και τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη, προβλέπει κοινό σχέδιο δράσης για την περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω συνεργασίας σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές δράσεις, αμοιβαίες επισκέψεις μελών και φοιτητών του ΠΜΣ στην Ενέργεια και στελεχών του ΔΕΣΦΑ, συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς και φορείς καινοτομίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων,
  • Προσέλκυση και υποστήριξη ταλέντου, ιδίως μέσω χορήγησης υποτροφιών από τον ΔΕΣΦΑ σε φοιτητές του ΠΜΣ, υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου όπως Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, καθώς και ανάπτυξη ενός προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» φοιτητών του ΠΜΣ στον ΔΕΣΦΑ,
  • Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω του σχεδιασμού ή της δημιουργίαw κοινών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή προγραμμάτων, υποβολής κοινών προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα,
  • Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, όπως τη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις).

Ο ΔΕΣΦΑ, στηρίζοντας ενεργά την ακαδημαϊκή αριστεία και τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την ενέργεια, εστιάζοντας στην αγορά φυσικού αερίου, θα παρέχει ήδη από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 3 υποτροφίες και θέσεις πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ανέφερε: «Σε μία εποχή όπου ο τομέας της ενέργειας εξελίσσεται ραγδαία και δεδομένου του ρόλου του ΔΕΣΦΑ

για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, η εδραίωση μίας κουλτούρας συνεχούς μάθησης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι καθοριστικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η άμεση και συνεχής σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το παραγόμενο ερευνητικό έργο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τους παραπάνω λόγους, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) MSc in Energy Strategy, Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερα υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και άμεση συνάφεια με το αντικείμενό μας και προσβλέπουμε σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση για την εκπλήρωση των κοινών μας στόχων».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης, τόνισε: «H διεπιστημονικότητα του τομέα της ενέργειας αντανακλάται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά και στις δράσεις, τη λειτουργία και τους σκοπούς του ΔΕΣΦΑ. Αντανακλάται και στο πλαίσιο συνεργασίας του Προγράμματός μας με μία κορυφαία εταιρεία-πυλώνα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού στη χώρα μας και την ΕΕ, όπως ο ΔΕΣΦΑ: Δίκαιο, Οικονομία, Γεωπολιτική, Στρατηγική, Θεσμοί και Ρύθμιση, όλα συναρμόζουν και επηρεάζουν τον ενεργειακό σχεδιασμό, τις ενεργειακές πολιτικές και την ενεργειακή ασφάλεια. Η συνεργασία μας φιλοδοξεί να συμβάλει τόσο σε τούτο τον σχεδιασμό, όσο και στην ανάδειξη των νεών στελεχών σε ηγετικές θέσεις ευθύνης στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της συνεργασίας και συζητηθήκαν οι άμεσες δράσεις υλοποίησης του Μνημονίου συνεργασίας που προγραμματίζονται εντός του τρέχοντος εξαμήνου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και αντάλλαξαν απόψεις ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Άγγελος Δ. Κότιος, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Διεθνών, Οικονομικών και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής, Μιχάλης Σφακιανάκης, ο Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, Mark Vercruysse, o Department Manager Ανάπτυξης Αγοράς του ΔΕΣΦΑ, Γεράσιμος Αυλωνίτης, η Department Manager CEO Office του ΔΕΣΦΑ, Τατιάνα Ζάχου, καθώς και ο Department Manager Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας, Δημήτρης Παπαδόπουλος.

- ΤΕΛΟΣ -


Σχετικά με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας ένα υψηλότατης τεχνικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ αποτελεί ταυτόχρονα τον πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο εταίρο στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ είναι 34% το Ελληνικό Δημόσιο και 66% η Senfluga S.A (κοινή εταιρεία των Snam, Enagás, Fluxys και Damco).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΔΕΣΦΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.desfa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Νατάσα Χατζηαντωνίου, ΔΕΣΦΑ, τηλ. 213 088 4058,

email: a.chatziantoniou@desfa.gr

Σοφία Κουρεντή, Pitch PR, τηλ. 216 800 1595,

email: skourenti@pitchpr.gr


Σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Energy, Strategy, Law & Economics Παν/μίου Πειραιώς

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη αφιερωμένο στη Στρατηγική, το Δίκαιο & τα Οικονομικά της Ενέργειας. Απευθύνεται σε αποφοίτους, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας, των δικτύων και υποδομών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, σε διεθνείς οργανισμούς, ελληνικές και διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση, τις ρυθμιστικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, ινστιτούτα ανάλυσης και δεξαμενές σκέψης, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικές εταιρείες, το διπλωματικό σώμα κλπ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Μαρία Μητροπούλου τηλ. 210 4141 2716

email: mariamitrop@unipi.gr


p1


p2


p3


p4


p5


p6


p7


Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.