Χαιρετισμός Διευθυντή

export graduationΜε την ιδιότητά μου ως Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών, σας καλωσορίσω στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρησιακών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αν και είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα, είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας στο αντικείμενό του. Η αναγνώρισή του επισφραγίστηκε από το γεγονός ότι από τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2013 και στη συνέχεια σταθερά προσελκύει τους φοιτητές με τις υψηλότερες βάσεις μεταξύ των λοιπών ομοειδών Διεθνολογικών Τμημάτων της Ελλάδας. Τα 24 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξάλλου, είναι καταξιωμένα στην Ελλάδα και εξαιρετικά ανταγωνιστικά διεθνώς. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, της Διπλωματικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά ηγετών που θα πρωταγωνιστήσει στην πολιτική, οικονομική και επιστημονική ζωή του τόπου και θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού που προσφέρεται είναι πολύ φιλόδοξο και προσφέρει ολοκληρωμένη εξειδικευμένη γνώση σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Αυτό έχει αποδειχθεί από την υψηλή προτίμηση σε αιτήσεις. Πρόσφατα έχει τύχει αναθεώρησης και ενίσχυσης του με αναδόμηση των διδασκομένων μαθημάτων και με την προσθήκη περαιτέρω ειδίκευσης σε κατευθύνσεις. Βασίζεται σε τρεις αλληλοϋποστηριζόμενους πυλώνες: 1) Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική, 2) Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και 3) Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Ως εκσυγχρονισμένο το νέο πρόγραμμα το οποίο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 διαθέτει καινοτομίες. Η φιλοσοφία του νέου προγράμματος στηρίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας, εκ των οποίων στο τρίτο πέρα από τα μαθήματα διδασκαλίας ειδίκευσης εκπονείται και η διπλωματική εργασία, προϊόν έρευνας της κάθε κατεύθυνσης του προγράμματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αποτελούν τον βασικό διεθνολογικό κορμό στηριγμένο στους τρεις πυλώνες. Το τρίτο εξάμηνο αποτελείται από τέσσερις κατευθύνσεις που οδηγούν στην ουσιαστική εξειδίκευση του διπλώματος κάθε αποφοίτου.

Το εκσυγχρονισμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MSc in International and European Studies)» με τις εξής κατευθύνσεις:

1.Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (International Relation and Strategic studies)
2.Διεθνής Πολιτική Οικονομία (International Political Economy)
3.Ευρωπαϊκές Σπουδές (European Studies)
4.Αναδυόμενες Δυνάμεις (BRICS) στο Διεθνές Σύστημα (International System and Emerging Powers – BRICS)

Στο νέο πρόγραμμα ενσωματώνεται ως κατεύθυνση το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Χώρες BRICS, ενώ υπάρχουν δύο νέες εξειδικεύσεις ως κατευθύνσεις: στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι στην πρώτη γραμμή μεταπτυχιακών σπουδών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τα γνωστικά εργαλεία που παρέχονται στους φοιτητές τούς επιτρέπουν να κατανοήσουν όχι μόνο την Διεθνή πολιτική αλλά βαθιά και πλατιά το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη διεθνή πολιτική οικονομία, τις νέες αναδυόμενες δυνάμεις (χώρες BRICS) στο διεθνές σύστημα, μέσα από μια πολύπτυχη εξέταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών οικονομικών, θεσμικών, και ιδίως στρατηγικής που το επηρεάζουν. Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διεπιστημονικό, πολύπτυχο, με φιλοδοξίες και αρκετές προσδοκίες. Ο μεταπτυχιακός θα επιλέξει την κατεύθυνση που θα αναγράφεται στο παράρτημα του Διπλώματος.

Πέρα από τα μαθήματα, που μπορεί να αναζητηθεί στο ανακαινισμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και εμπειρία στον φοιτητή: σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές στην έδρα των Διεθνών Οργανισμών, ασκήσεις προσομοίωσης, ρητορικοί διαγωνισμοί, διδασκαλία μέσω κινηματογράφου, συναντήσεις με ξένους πρέσβεις, το Ambassador’s Forum, πρακτική άσκηση και πολλά άλλα. Οι διπλωματικές εργασίες, επιπλέον, στοχεύουν σε εξειδικεύσεις που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους ανάλογα με τους σκοπούς τους στα επαγγελματικά πεδία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ενθαρρύνει υποψηφιότητες από φοιτητές με ηγετικές φιλοδοξίες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία γνώσης που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να προσθέσουν, επίσης, αξία στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις με τις οποίες θα συνεργασθούν. Η γνώση είναι προϋπόθεση ανοδικής πορείας τόσο των πολιτών όσο και της Πολιτείας στην οποία ανήκουν. Το Μεταπτυχιακό του ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποσκοπεί τόσο στην επιστημονική ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και στη δημιουργία ηγετικών στελεχών και επιστημόνων που θα συμβάλουν στη πρόοδο της χώρας.

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.