ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»:

19 Ιανουαρίου 2022

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»:

●Rod Hague, Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση (2011) (τα κεφάλαια έχουν αναρτηθεί στο e-class).

1) Κεφάλαιο 1: Πολιτικές Έννοιες (σελ. 33-61)

2) Κεφάλαιο 4: Κράτος (129-134, 147-154)

3) Κεφάλαιο 5: Δημοκρατία (165-170, 173-189)

4) Κεφάλαιο 6: Η Απολυταρχική Εξουσία (173-194).

5) Κεφάλαιο 9: Πολιτική Συμμετοχή (σελ. 293-300)

6) Κεφάλαιο 10: Εκλογές και ψηφοφόροι (σελ. 323-361)

7) Κεφάλαιο 16: Η Εκτελεστική Εξουσία (σελ. 565-566, 578-592).

 

  • ●Heywood (2013) Εισαγωγή στην Πολιτική (Σύγγραμμα Μαθήματος)

1) Κεφάλαιο 3: Πολιτική και Κράτος (69-73, 89-96)

2) Κεφάλαιο 5: Έθνη και Εθνικισμός (σελ. 133-140)

3) Κεφάλαιο 9: Εκλογική Συμπεριφορά (272-276)

4) Κεφάλαιο 10: Κόμματα και Κομματικά Συστήματα (279-307)

5) Κεφάλαιο 11: Ομάδες, Συμφέροντα και Κινήματα (309-329)

6) Κεφάλαιο 17: Πολυεπίπεδη Πολιτική ( σελ. 483-491, 493-496)

Η Διδάσκουσα

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.