Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: "Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο"

25 May 2018

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

(Β΄ Μέρος: Δίκαιο Ανταγωνισμού)

Για το Β’ Μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να προετοιμαστούν στις κατωτέρω θεματικές ενότητες (η σειρά δεν αντανακλά κατ’ ανάγκην τη σειρά στα διδακτικά εγχειρίδια που έχουν διανεμηθεί):

  1. Ο ρόλος και η σημασία του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
  2. Άρθρο 101 ΣΛΕΕ: απαγορευμένες συμφωνίες, συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων: βασικές αρχές και έννοιες
  3. Άρθρο 102 ΣΛΕΕ: απαγόρευση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις: βασικές αρχές
  4. Βασικές αρχές του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων: γιατί και πότε προβλέπεται
  5. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αρχών Ανταγωνισμού σε υποθέσεις ανταγωνισμού
  6. Άρθρο 107 ΣΛΕΕ: Βασικές αρχές του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.