Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: "Διεθνές Δίκαιο Ι"

29 May 2018

Διεθνές Δίκαιο Ι

Α΄+ Δ΄ Εξάμηνο

Ύλη Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Περί Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Κοινότητας, η Διαμόρφωση του διεθνούς Δικαίου, Οι Πηγές του διεθνούς Δικαίου, Το Διεθνές Έθιμο, Διαμόρφωση και εφαρμογή του διεθνούς εθίμου, διεθνές έθιμο και συνθήκες, Οι Διεθνείς Συνθήκες (η Σύμβαση της Βιέννης 1969 για το Δίκαιο των Συνθηκών, η συνομολόγηση των συνθηκών, προϋποθέσεις σύναψης, τύπος συνθηκών, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, ένταξη των συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη, επιφυλάξεις, ισχύς και τήρηση των συνθηκών, συνθήκες και τρίτα κράτη, ερμηνεία συνθηκών, λήξη ή αναστολή ισχύος συνθηκών, μεταβολή των περιστάσεων, αναθεώρηση συνθηκών, ακυρότητα συνθηκών –σχετική και απόλυτη, λόγοι ακυρότητας συνθηκών), οι λοιπές μορφές δέσμευσης εκτός των τυπικής μορφής διεθνών συνθηκών, το ζήτημα των κανόνων αναγκαστικού δικαίου, οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, οι επικουρικές πηγές, οι αρχές των «πολιτισμένων» εθνών, οι πράξεις των διεθνών οργανισμών, επιείκεια – ευθυδικία – δικαιοσύνη και λύσεις ex aequo et bono, η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, οι αρχές του διεθνούς δικαίου όπως έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τα διεθνή δικαστήρια και τα δικαιοδοτικά όργανα, καθώς και τα γραπτά των νομικών διεθνολόγων, άλλες μονομερείς πράξεις κρατών από τις οποίες απορρέει πρόθεση γέννησης διεθνούς υποχρέωσης.  Η Ετεροδικία των Κρατών.

Πέτρος Λιάκουρας

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.