Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: "Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ"

31 May 2018

Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ

Η εξεταστέα ύλη στο  «Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ» αποτελείται από τις παρουσιάσεις του μαθήματος οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην η-τάξη.

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα επιλογής  Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες αποτελείται από τις παρουσιάσεις του μαθήματος οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην η-ταξή καθώς και από τις σελίδες 25-143 στο βιβλίο: Τσιώλης, Γ. (2014) Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: Εκδ. Κριτική 

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα επιλογής ΔΕΣΕΠ74 – Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες αποτελείται από τις παρουσιάσεις του μαθήματος οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην η-ταξή καθώς και από τα κάτωθι κείμενα:

  1. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2008). “Τηλεοπτική Πολιτική Διαφήμιση Στην Ελλάδα, 1993-2007”, Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτης. 
  2. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2017). «Εικόνες Συλλογικών Υποκειμένων και η Λογική των Εκστρατειών. Προσεγγίζοντας την Πολιτική Επικοινωνία στο Δημοψήφισμα του Brexit». Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 39, σελ.19-37. Υπερσύνδεση.
  3. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Παπαθανασόπουλος, Σ. (2009). “Στρατηγική Κινητοποίηση του Χρόνου στις Προεκλογικές Εκστρατείες”. Σελ. 96-152 στο Παπαθανασόπουλος Σ. (Επιμ.) Ανάλεκτα 2008, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση και Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. Υπερσύνδεση

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.