Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: "Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις-Γεωπολιτική της Ενέργειας"

23 May 2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                                                                            Πειραιάς, 23/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη για το Μάθημα «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις-Γεωπολιτική της Ενέργειας», του 2ου εξαμήνου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

 1. Η Έννοια των «Διεθνών Σχέσεων»

Οροθέτηση των «Διεθνών Σχέσεων».

Η Επιστημονική Προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων

Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες Μεταβλητές: Κράτος, Διεθνές Σύστημα, Διεθνής Αναρχία, Κυριαρχία, Εθνικής Ισχύς, Εθνικός Συμφέρον, Διεθνείς Θεσμοί, Διεθνής Τάξη, Διακρατικό-Ενδοκρατικό επίπεδο.

Πηγές:

Δ. Κώνστας & Κ. Αρβανιτόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις. Συνέχεια και Μεταβολή, κεφ. 1.1.

Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, κεφ. 1.1, 1.2.

 1. A. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 1 & 2.
 2. H. Morgenthau, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών, σ. 67-74.
 1. Το κράτος-έθνος.

 

Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά.

Μακροϊστορική επισκόπηση.

Το κράτος-έθνος υπό το πρίσμα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων

Πηγές:

Δ. Κώνστας & Κ. Αρβανιτόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις. Συνέχεια και Μεταβολή, κεφ. 4. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, κεφ. 3.

 1. A. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 5.
 2. H. Morgenthau, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών, σ. 411-444, 635-638.

Π. Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, κεφ. 2.

3) Διεθνές Σύστημα

Ορισμός-Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά.

Μακροϊστορική επισκόπηση.

Από τη Civitas Maxima στο Σύγχρονο (Βεστφαλιανό) Διεθνές Σύστημα.

Η έννοια της πολικότητας-σταθερότητας στο Διεθνές Σύστημα.

Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά-λειτουργία του Συστήματος Ισορροπίας Ισχύος

Πηγές:

Δ. Κώνστας & Κ. Αρβανιτόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις. Συνέχεια και Μεταβολή, κεφ. 3. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, κεφ. 3.

 1. K. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, κεφ. 6.
 2. H. Morgenthau, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών, κεφ. 11-14.

Π. Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, κεφ. 1.

 

4) Διεθνείς Θεσμοί

 

Διεθνές Δίκαιο- Έννοια, προσδιοριστικά χαρακτηριστικά, λειτουργία, αποτελέσματα.

Διπλωματία- Έννοια, συστατικοί παράμετροι, λειτουργία, αποτελέσματα.

Πόλεμος—Έννοια, διακρίσεις, λειτουργίες.

Πηγές:

Δ. Κώνστας & Κ. Αρβανιτόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις. Συνέχεια και Μεταβολή, κεφ. 5. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, κεφ. 8.

 1. H. Morgenthau, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών, κεφ. 18, 31, 32.
 2. M. Wight, Διεθνής Θεωρία, κεφ. 7, 9, 10. Π. Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, κεφ. 3.
 3. H. Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, κεφ. 6-8.

 

5) Παγκοσμιοποίηση

Πηγές:

 1. A. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 1, 4.

Χ. Παπασωτηρίου, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο Αιώνα (Αθήνα: Ποιότητα, 2008), κεφ. 10.

6) Επίπεδα Ανάλυσης

Πηγές:

Α. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Μέρος Α’ (Αθήνα: Εστία, 1999)

 1. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 3, 5, 10.

 

7) Ρεαλισμός

Πηγές:

Α. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Μέρος Α’ (Αθήνα: Εστία, 1999)

Α. Πλατιάς, Το Νέο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1995), κεφ. 2.

 1. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 3.

8) Φιλελευθερισμός

Πηγές:

Α. Πλατιάς, Το Νέο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1995), κεφ. 2.

 1. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 3.

 

9) Ισχύς

Πηγές:

Α. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Μέρος Α’ (Αθήνα: Εστία, 1999)

 1. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 9

10) Διασπορά Πυρηνικών Όπλων

Πηγές:

 1. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, κεφ. 11.

  

11) Γεωοικονομία – Γεωπολιτική της Ενέργειας

Πηγές:

Α. Πλατιάς, «Γεωπολιτική, Γεωοικονομία και Διεθνής Ανταγωνισμός», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Σωτήριου Καρβούνη, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2012.

Prontera, Andrea and Ruszel, Mariusz, “Energy Security in the Eastern Mediterranean”, Middle East Policy, Vol. XXIV, No. 3, Fall 2017. 

12) Διεθνείς Σχέσεις στον Θουκυδίδη

Πηγές:

Α. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Μέρος Α’ (Αθήνα: Εστία, 1999)

 

Από τους διδάσκοντες

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.