Εξεταστέα Ύλη του Μαθήματος Επιλογής: «Πολιτική Επικοινωνία»

03 June 2019

Ύλη Εξετάσεων Μαθήματος Επιλογής «Πολιτική Επικοινωνία»

Οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά  βιβλία. Την εξεταστέα ύλη αποτελούν οι αναρτημένες στην η-τάξη σημειώσεις του μαθήματος καθώς και τα κάτωθι κείμενα:

Σαμαράς, Αθ.Ν. (2008). “Τηλεοπτική Πολιτική Διαφήμιση Στην Ελλάδα, 1993-2007”,  Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτης

Σαμαράς, Αθ.Ν. & Παπαθανασόπουλος, Σ. (2009). “Στρατηγική Κινητοποίηση του Χρόνου στις Προεκλογικές Εκστρατείες”. Σελ. 96-152 στο Παπαθανασόπουλος Σ. (Επιμ.) Ανάλεκτα 2008, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση και Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  Υπερσύνδεση

Σαμαράς, Αθ.Ν. (2017). «Εικόνες Συλλογικών Υποκειμένων και η Λογική των Εκστρατειών. Προσεγγίζοντας την Πολιτική Επικοινωνία στο Δημοψήφισμα του Brexit». Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 39:19-37.  Υπερσύνδεση

Ασδερακη, Φ. & Σαμαράς Αθ.Ν. (2019). «Οικονομική Κρίση και Ευρώπη – Στάσεις και Αντιλήψεις των Μαθητών στην Ελλάδα: Προλεγόμενα για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Στρατηγικών Ανάταξης της Εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σελ. 347 – 370 στο  Ασδεράκη, Φ. (επιμ.), “Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση”  Αθήνα: Ι. Σιδέρης. Υπερσύνδεση (εστίαση στο θεωρητικό πλαίσιο).

Σαμαράς, Αθ.Ν. (2007). “Εθνοκεντρισμός και Ευρωκεντρισμός στις Αναπαραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ζητήματα Πολιτικής Επικοινωνίας” στο Παπαθανασόπουλος Σ. (Επιμ.) Ανάλεκτα 2007, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση και Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (σελ. 234-269).  Υπερσύνδεση (εστίαση στην σχέση πολιτικής επικοινωνίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης)

Σαμαράς, Αθ.Ν. (2009). “Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Εικόνα των Κρατών: Η Περίπτωση των ΗΠΑ στην Μετά την 11/9 Εποχή” στο Γιαλλουρίδης Χ. (Επιμ.): “O Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από την Αμφικτυονία έως το 21ο Αιώνα”, Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών – Εκδόσεις Λιβάνη (σελ.455-480).  Υπερσύνδεση (μόνον σελ.461-465)

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.