Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης για το Μάθημα: "Στρατηγική Ανάλυση"

30 April 2020

Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης για το μάθημα

‘Στρατηγική Ανάλυση’

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Στρατηγική Ανάλυση είναι η εξής:

Α) οι διαλέξεις των διδασκόντων και

Β) από το σύγγραμμα Murray, Williamson, Knox, McGregor & Bernstein, Alvin (επιμ.), Η Ιστορία της Στρατηγικής. Κυβερνήτες, Κράτη και Πόλεμος, Εκδόσεις Τουρίκη, τα κεφάλαια 1, 2, 12, 13, 14, 17 και 18, και από το σύγγραμμα Knox, MacGregor & Murray, Williamson, Η επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις: Ανατομία και δυναμική της, 1300-2050, Εκδόσεις Τουρίκη, τα κεφάλαια 1, 4, 8, 9 και 10.

Οι διδάσκοντες

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.