Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα: «Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ»

10 June 2020

Εξεταστέα ύλη - «Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ»

Η εξεταστέα ύλη στο «Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ» αποτελείται από τις παρουσιάσεις του μαθήματος οι οποίες έχουν αναρτηθεί στo eclass, καθώς και από τα συγγράμματα:

Εγγλέζου Φ. (2014) "Η διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση". Αθήνα: Γρηγόρη.

ή

Kennedy G. (2014) "Ιστορία της Κλασσικής Ρητορικής". Αθήνα: Δ.Ν. Παπαδήμα.

Εξεταστέα ύλη - «Πολιτική Επικοινωνία»

Η εξεταστέα ύλη του Μαθήματος Επιλογής «Πολιτική Επικοινωνία» αποτελείται

Α. από τις παρουσιάσεις του μαθήματος οι οποίες έχουν αναρτηθεί στo eclass,

Β. από τα συγγράμματα:

Σαμαράς, Αθ.Ν. (2008). “Τηλεοπτική Πολιτική Διαφήμιση Στην Ελλάδα, 1993-2007”. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτης.

ή

Καϊτατζή-Γουιτλοκ, Σ. (2010) "Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας". Θεσσαλονίκη: University Studio Press

καθώς και

Γ. τα κάτωθι κείμενα που έχουν αναρτηθεί στις συνδέσεις του eclass:

  1. Οικονομική Κρίση και Ευρώπη – Στάσεις και Αντιλήψεις των Μαθητών στην Ελλάδα: Προλεγόμενα για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Στρατηγικών Ανάταξης της Εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωση

Ασδεράκη, Φ. και Σαμαράς Α. (2019). ‘Οικονομική Κρίση και Ευρώπη – Στάσεις και Αντιλήψεις των Μαθητών στην Ελλάδα: Προλεγόμενα για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Στρατηγικών Ανάταξης της Εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωση’ 1ο Διεθνές Συνέδριο, Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρώπη, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  1. Στρατηγική Κινητοποίηση του Χρόνου στις Προεκλογικές Εκστρατείες

Σαμαράς, Αθ.Ν. & Παπαθανασόπουλος, Σ. (2009). “Στρατηγική Κινητοποίηση του Χρόνου στις Προεκλογικές Εκστρατείες” στο Παπαθανασόπουλος Σ. (Επιμ.) Ανάλεκτα 2008, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση και Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (σελ.96-152)

  1. Εθνοκεντρισμός και Ευρωκεντρισμός στις Αναπαραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ζητήματα Πολιτικής Επικοινωνίας

Σαμαράς Α. (2008β). Εθνοκεντρισμός και Ευρωκεντρισμός στις αναπαραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας. Στο Σ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.) Ανάλεκτα 2007. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.