Γαλανός Γεώργιος

galanos2

 • Όνομα: Γαλανός Γεώργιος
 • Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τομέας: Οικονομική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα
 • Γραφείο: 703
 • Τηλ.: +30.210-414-2490
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπικό email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

  Ο Γεώργιος Γαλανός είναι οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά . Κατέχει MBA focus in Tourism Management και Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα.  Είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies.

  Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά  περιοδικά και συλλογικούς τόμους με ζητήματα ONE, Οικονομική Κρίση , Κρίση διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη , Άμεσες ξένες επενδύσεις.

  Διαθέτει πολυετή εμπειρία, στη διοίκηση έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την τεχνική και διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων και ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Διαθέτει πολύχρονη γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση ομάδων έργου. Η εξειδίκευσή του καλύπτει τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

  • Οικονομική Πολιτική
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική.
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
  • Τουριστική ανάπτυξη.
  • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
  • Αναδιοργάνωση ΟΤΑ

  Διαθέτει ειδική εμπειρία σε :

  • Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Αναδιοργάνωση Φορέων.
  • Σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε στην Ελλάδα .
  • Διαχείριση έργων (συγκρότηση- διοίκηση ομάδων έργων, ίδρυση- διεύθυνση γραφείων έργων για παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων).
 • Διδασκαλία

   

 • Δημοσιεύσεις

  1.1. Μονογραφίες και Βιβλία

  1. «Γαλανός, Γ. /Α. Κότιος: Διεθνής Ανταγωνιστικότητα: Μια μακροοικονομική, κλαδική και χωρική προσέγγιση «Εκδοτικός Οίκος ΠΥΛΕΣ, ISBN 978-960-99650-0-2

  1.2. Συγγραφική εργασία σε συλλογικά έργα

  1. Kotios A., Plageras P., Galanos G., Koutoulakis M. , Saratsis Y (2009) . «The Impact of Tourism on Water Demand and Wetlands: Searching for a Sustainable Coexistence», Discussion Paper Series, 15(4) pp 71-88, Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly, Available online
  1. Galanos G. (2010), “The effect of climate change in the future development of tourism: a theoretical approach”, Sustainable Tourism IV. pp 217-229, New Forest Uk.
  1. Α. Κότιος και Γ. Γαλανός, (2010) «Κρίση της Οικονομίας ή Κρίση της Οικονομικής Επιστήμης; - Μύθοι και πραγματικότητα ενός δογματικού διαλόγου», Συλλογικός τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του καθηγητή Σ. Καρβούνη
  1. Γαλανός, Γ, Σκλιάς, Π και Ρουκανάς, Σ (2012) Διεθνής ανταγωνιστικότητα: Η θέση της Ελλάδος και προτάσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, στο Bitzenis, A, Marangos, J, Papadimitriou, P και Kaftenakis, C (επιμ), Ιnternational Conference on International Business, Κομοτηνή, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σελ. 191-204.
  1. Ρουκανάς, Σ, Σκλιάς, Π και Γαλανός, Γ (2012) Η Πολιτική Οικονομία της Ελληνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην εποχή της κρίσης στο Bitzenis, A, Marangos, J, Papadimitriou, P και Kaftenakis, C (επιμ), Ιnternational Conference on International Business, Κομοτηνή, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σελ. 179-190.
  1. Galanos George (2013), The Greek Tourism Industry and the Challenge of the Economic Crisis, P. Sklias and N. Tzifakis (eds.), Greece’s Horizons, The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs, pp 131-145, Springer, International Book Series.
  1. «Η Ελληνική  κρίση και η κρίση διακυβέρνησης της Ευρωζώνης», στο A. Bitzenis and V. A. Vlachos (eds.), Conference Proceedings, International Conference on International Business, University of Macedonia, Thessaloniki 2013, σελ. 45-64.
  1. Kotios, Α, Galanos, G and Roukanas, S (2012), The systemic causes of Eurozone crisis in Department of Accountancy, Kavala Institute of Technology (eds). Proceedings of the 4th International Conference, Kavala, Greece, pp. 14-24.
  1. Γαλανός Γ. (2014), “Η δημοσιονομική θέση της ελληνικής οικονομίας”, Π. Σκλιας και Σ. Ρουκανα, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2000-2010: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, Εκδόσεις Λιβάνης
  1. Kotios, A, Galanos, G, Roukanas, S and Plymakis, S (2015), Assessing the performance of competition in Greek local government: Towards a transaction cost approach in Department of Accountancy and Finance, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, (eds). Proceedings of the 6th International Conference, Kavala, Greece, pp. 77-83.
  1. Kotios, A, Roukanas, S and Galanos, G (2016), The Structural and Functional Defects of the European Monetary Union and its Crisis in The Effects of Crisis, New Media and Social Protest on Democracy in Southern Europe, Siegen University. (Accepted for publication)
  1. Roukanas S and Galanos G. (2018), The Political Economy of Eastern Mediterranean, The New Eastern Mediterranean Theory, Politics and States in a Volatile Era, Springer International Publishing AG, pp 61-78

  1.3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

  1. Galanos G. and Manasis J.(2010), “Researching of the factors that are affecting the competitiveness of the manufacturing enterprises of Region Attica in Greece” International Research Journal of Finance and Economics, 1450-2887 Issue 54, pp 7-18.
  1. Galanos G. (2010), and Manasis J. “Analysis of competitiveness of Greek’s Olives oil sector with Porter’s Diamond Model” Research Journal of International Studies, Issue 16, pp.33-46
  1. Kotios A. Roukanas S. Galanos G. (2010), “The role of EU at Cross Border Economic Cooperation in South East Europe” Research Journal of International Studies, Issue 17 pp 51-67
  1. Kotios A. Saratsis J. Galanos G. (2010), “Regional development strategies in open economies. Theoretical questions” Middle Eastern Finance and Economics , 1450-2889 Issue 8, pp 55-67
  1. Galanos G. and Blontzos G. (2010), “How competitive are the winery firms in Greece? Estimating input-specific proposals for them”, International Bulletin of Business Administration, ISSN: 1451-243X Issue 9, pp 133-141.
  1. Kotios A. and Galanos G. (2011), “The international economic crisis and the crisis of economics” The World Economy, Vol. 35, Issue 7, pp. 869-885, 2012
  1. Kotios A., Pavlidis G. and Galanos G. (2011), “Greece and the Euro: The Chronicle of an Expected Collapse” volume 46, number 5, 2011, pp 263-269
  1. Kotios, A, Galanos, G and Roukanas, S, (2012), The Rating Agencies in the International Political Economy, Scientific Bulletin, 11 (1), σελ. 3-15.
  1. Galanos, G, Roukanas, S and Sklias, P, (2012), The Potential  Economic Impact of Climate Change on the Greek Tourism Sector, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 21, σελ. 164-172.
  1. Kotios, A, Galanos, G and Roukanas, S, (2014), Τhe territorial cooperation policy of the eu with the countries of south east europe: an interim evaluation, SPATIUM International Review ,31, July 2014, pp. 30-38-
  1. Kotios, A, Galanos, G, Plymakis, S and Roukanas, S (2015), The vicious circles of recession and development prospects, Procedia Economics and Finance, Vol 19, pp. 63-68.
  1. Kotios, A., Roukanas, S. and Galanos, G. (2015), The Structural and Functional Defects of the European Monetary Union and its Crisis in The Effects of Crisis, New Media and Social Protest on Democracy in Southern Europe, Siegen University. (Accepted for publication).
  1. Kotios A, Galanos G. and Koutoulakis M. (2017), How Greece’s Systemic Weaknesses Limited the Effectiveness of the Adjustment Programmes, Intereconomics , Volume 52, September/October 2017, Number 5 · pp. 293-301
  2. Galanos G. and , Poufinas, (2017) «The impact of FDI in the fiscal adjustment process», International Advances in Economic Research (Forthcoming - Accepted for publication July 20, 2018, https://doi.org/10.1007/s11294-018-9692-x).
  3. Poufinas Th. and Galanos G . (2017) «The impact of migration on capital markets Theoretical Economics Letters, Vol. 8, No. 11, Aug 2018 (Forthcoming).
  4. Poufinas Th.,  Galanos G. and Papadimitriou P., (2018)  « The competitiveness of Small and Medium Enterprises in adverse economic environments», Theoretical Economic Letters (Forthcoming – Accepted August, 2018).
  5. Galanos G., Poufinas Th. and Papadimitriou P. (2018)  « Competitiveness and public debts in times of crisis» Modern Economy (Forthcoming – Accepted August, 2018).
  6. Galanos G. Kotios A. and Poufinas Th. (2018) , « Assessment of the effectiveness of adjustment programs at the core of the Greek», Modern Economy (Forthcoming – Accepted August, 2018.

  1.4. Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτες

  1. Κότιος A., Γαλανός Γ., Κουτουλάκης Μ., Πλαγεράς Π., Σαράτσης Ι. (2009) «Τουριστική Ανάπτυξη και διαχείριση υδάτινων πόρων», 2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, (24–27 Σεπτεμβρίου, 2009) Βόλος.
  1. Galanos G. (2010), “Management of water resources and wetlands in tourism developing areas”, The International Conference, Athens Tourism Symposium 2010 (10-12 February 2010) Athens
  1. Kotios A., Galanos G., Roukanas S.. (2010) «Special aspects of EU Policies for the cross-Border Economic Cooperation in SE Europe» The 2010 European Conference of the Association for Borderlands Studies (23-25 September 2010) Veria
  1. Kotios A., Galanos G., Manasis J.(2010) « A critical analysis of Interreg’s III A cross border programmes regarding tourism sector development in Northern Greece» The 2010 European Conference of the Association for Borderlands Studies ( 23-25 September 2010) Veria
  1. Galanos G. (2010), “The effect of climate change in the future development of tourism: a theoretical approach”, Sustainable Tourism 2010 .(5-7 July), New Forest Uk
  1. Kotios A. Saratsis J. Galanos G. (2011), “Tourism Governance: Possibilities for a Participatory Model” The International Conference, Athens Tourism Symposium 2011 (February 2011) Athens
  1. Γαλανός Γ. , Σκλιάς Π. και Ρουκανάς Σ. « Διεθνής ανταγωνιστικότητα: Η θέση της Ελλάδος και προτάσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία», editors Bitzenis, A., Marangos J., Papadimitriou P., and C. Kafteranis (2012) Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), March 2012
  1. Ρουκανάς Σ., Σκλιάς Π. και Γαλανός Γ. «Η Πολιτική Οικονομία της Ελληνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην εποχή της κρίσης», editors Bitzenis, A., Marangos J., Papadimitriou P., and C. Kafteranis (2012) Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), March 2012
  1. Kotios, Α, Galanos, G and Roukanas, S (2012), The systemic causes of Eurozone crisis, Sofia, Kavala Institute of Technology, University of National and World Economy, St. Kliment Ohridski University
  1. Kotios, Α, Galanos, G and Roukanas, S (2012), The rating agencies in the international political economy, Sofia, Kavala Institute of Technology, University of National and World Economy, St. Kliment Ohridski University.
  1. Kotios A, Saratsis G. Galanos G. «Greek economic crisis and its impact on regional development and policy» ERSA 2012 Congress Regions in Motion - Breaking the Path, Bratislava 21st - 25th August 2012.
  1. Kotios A, Galanos G. and Roukanas S., Plymakis S. «Assessing the performance of competition in Greek local government - Towards a transaction cost approach» 6th International Conference - The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia, May 9-10, 2014
  1. Kotios A, Galanos G. and Roukanas S., Plymakis S. « The route of the Western Balkans towards European Union» 6th International Conference - The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia, May 9-10, 2014
  1. Kotios A, Galanos G. and Roukanas S., Plymakis S. « The vicious circles of recession and Development Prospects» 6th International Conference - The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia, May 9-10, 2014
  1. Papadimitriou P, Galanos G., Poufinas Th. (2017) «Asymmetries in the Eurozone and the economies of rebalancing:  The time for decisions is exhausted» 83rd IAES Conference – Berlin, Germany, March 2017.
  1. Galanos G. and , Poufinas, (2017) «The impact of FDI in the fiscal adjustment process», 83rd IAES Conference – Berlin, Germany, March 2017.
  1. Galanos G. and Kotios A. (2017) « The importance of the structural weaknesses of Greek economy in the limited effectiveness of Adjustment Programs», 83rd IAES Conference – Berlin, Germany, March 2017.
  1. Galanos G. and Poufinas Th. (2017)  «Investigating  the  relationship  between country competitiveness and financial market development in times of crisis» 84th IAES Conference Montreal, Canada, October 2017.
  1. Poufinas Th. and Galanos G . (2017) «The impact of migration on capital markets» 84th IAES Conference Montreal, Canada, October 2017.
  1. Poufinas Th. and Galanos G, (2018)  « The competitiveness of Small and Medium Enterprises in adverse economic environments», 85th IAES Conference London, UK, March 2018
  1. Galanos G. and Poufinas Th. (2018)  « Competitiveness and public debts in times of crisis» 85th IAES Conference London, UK, March 2018.
  1. Galanos G. (2017) « The effects of the Greek crisis on the economies of Balkan countries”  International Conference on "Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences" Scientific Program. Thessalonica 2017 
  1. Galanos G. Kotios A. and Koutoulakis Em. (2017) , « Competitiveness of the greek economy: before and after the crisis», EBEEC 2017Piraeus-Athens, Greece, April 28-30, 2017
  1. Galanos G. Kotios A. and Koutoulakis Em. (2017) , «Development and competitiveness of Greek regions: place-based approaches versus place-neutral approaches», EBEEC 2017Piraeus-Athens, Greece, April 28-30, 2017
  1. Galanos G. Kotios A. and Koutoulakis Em. (2017) , « Seven years of adjustment policies in greece: fighting against causes or symptoms», EBEEC 2017Piraeus-Athens, Greece, April 28-30, 2017
 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.