Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

29 June 2021

mou rae unipi

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

29 Ιουνίου 2021

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Energy Strategy Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές δράσεις, το σχεδιασμό κοινών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τη συνεργασία μεταξύ στελεχών της ΡΑΕ και ερευνητικών ομάδων και διδασκόντων του Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών της ενέργειας και την εν γένει συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και από κοινού με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς και φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας και ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης, παρουσία του Αντιπροέδρου της ΡΑΕ Αν. Καθηγητή Δημήτριου Ψυχογιού.

20210628 125434

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.