Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα "Πολιτική Κοινωνιολογία"

20 December 2022
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»:

  • Anthony Giddens, Philip Sutton (2020) KOINΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, Αθήνα: Gutenberg

-Κεφάλαιο 7: Εργασία και Οικονομία (σελ. 297-312, 319-338)

-Κεφάλαιο 12: Διαστρωμάτωση και Κοινωνική Τάξη (σελ. 535-549, 552-562, 570-572)

-Κεφάλαιο 13: Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και κράτος πρόνοιας (σελ. 601-602)

ΚΑΙ

●  Επαναστάσεις και Κοινωνικά Κινήματα ( το κείμενο έχει αναρτηθεί στο e-class + Power Point 2ου Μαθήματος)

●  Σύγχρονες Οργανώσεις (το κείμενο έχει αναρτηθεί στο e-class)

●  Νέα Δημόσια Διοίκηση (το κείμενο έχει αναρτηθεί στο e-class)

                                                                Η Διδάσκουσα

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.