Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα "Θεσμοί και Διακυβέρνηση της ΕΕ"

29 May 2023
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Πειραιάς, 29/05/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ύλη για το μάθημα Θεσμοί και Διακυβέρνηση της ΕΕ αφορά:

Στον σκοπό, στους στόχους, στις αξίες, στις πηγές του δικαίου, στις αρχές καθώς και στις αρμοδιότητες και στα μέσα εκπλήρωσης αποστολής της Ένωσης, στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς (συγκρότηση, λειτουργία, αρμοδιότητες), στην παραγωγή κανόνων της ΕΕ (νομοθετική διαδικασία) καθώς και στο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και στη δικαστική προστασία.  Πιο συγκεκριμένα, στην εξεταστέα ύλη εντάσσονται σημαντικές εκφάνσεις από :

 • Την ιστορική αναδρομή στην  ενοποίηση της Ευρώπης και στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στις κυριότερες θεσμικές εξελίξεις μετά τις Συνθήκες του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας..
 • Τα Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κοινοτικού και ενωσιακού θεσμικού συστήματος – τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμοδιότητές τους.
 • Τις πηγές  του δικαίου της Ένωσης - Το πρωτογενές και δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο - Τις Γενικές Αρχές του Δικαίου της Ένωσης
 • Τα χαρακτηριστικά του ενωσιακού δικαίου – Υπεροχή και άμεση ισχύς του ενωσιακού δικαίου. Αρχή της Επικουρικότητας - Αρχή της Δοτής Αρμοδιότητας
 • Την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Δίκαιο της Ένωσης.
 • Την έννομη και δικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Και γενικότερα όλες τις έννοιες του ενωσιακού δικαίου και των θεσμών της ΕΕ που εμπεριέχονται στο υλικό, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί και θα συμπληρωθεί έως το πέρας των μαθημάτων στο eclass.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα στον Εύδοξο:

  Βιβλίο [12544881]: Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πλιάκος Αστέριος Λεπτομέρειες

  Βιβλίο [10606]: Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε., Χριστιανός Βασίλης Α.

Η Διδάσκουσα

Ασπασία Αλιγιζάκη

Μελος ΕΔΙΠ

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.