Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας «Στρατηγική» του Μαθήματος «Στρατηγική και Θεωρία Παιγνίων»

29 May 2023

Ανακοίνωση για την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας «Στρατηγική» του Μαθήματος «Στρατηγική και Θεωρία Παιγνίων»

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη της ενότητας «Στρατηγική» του μαθήματος «Στρατηγική και Θεωρία Παιγνίων»  είναι η εξής:

1) οι διαλέξεις του διδάσκοντα

2) ολόκληρο το υλικό από τις διαλέξεις του διδάσκοντα που έχει αναρτηθεί στο e-class

3) ολόκληρος ο φάκελος σημειώσεων που έχει διανεμηθεί

Ο διδάσκων

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.