Ανακοίνωση για την εξέταση του Μαθήματος "Εξωτερική Πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας"

07 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Πειραιάς, 07/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Εξωτερική Πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας» για τους επί πτυχίω φοιτητές (Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 – ώρες 18.00 - 20.00) θα πραγματοποιηθεί προφορικά μέσω της πλατφόρμας ΜS-Τeams στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aarhi582ZnOIM_e1E2UtKuUjCVSxcav9czw-uO1oVKB81%40thread.tacv2/1706994479650?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22f8cb34fe-4966-4213-906f-c0d1db750002%22%7d

Παρακαλώ δείτε σχετικές οδηγίες για την εξέταση σε έγγραφο που αναρτήθηκε στο e-class του μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/DES258/

Από το Διδάσκοντα

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.