Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων"

08 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Πειραιάς, 08/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων (Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 – ώρες 11.15 - 13.15) θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΜS Τeams στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYjVwcCxJyCtcK0NTiGh8vOYFYrUFv8iOHFk8gxq15sM1%40thread.tacv2/1707297395714?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22f8cb34fe-4966-4213-906f-c0d1db750002%22%7d

Παρακαλώ δείτε σχετικές οδηγίες για την εξέταση σε έγγραφο που αναρτήθηκε στο e-class του μαθήματος: 

https://eclass.unipi.gr/modules/document/index.php?course=DES201

Από τον διδάσκοντα

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.