Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις-Γεωπολιτική της Ενέργειας"

09 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς 09/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος ΕΣΔΙΚ09-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 – 11:15-13:15) θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή γραπτής εξέτασης ως εξής:

  • μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια των εξετάσεων

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYyZTE0YTctZWNiNS00YmZkLTgzZTYtZmU1NTNmZWQ5MTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%223b6361a1-b7c8-4ca0-bf4c-0a9c50d4c800%22%7d

  • μέσω της πλατφόρμας MICROSOFT FORMS στον ακόλουθο σύνδεσμο θα αναρτηθούν τα θέματα την ώρα της εξέτασης

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=497I2YtVPUi1AtMfoMsk3qFhYzvIt6BMv0wKnFDUyABUQjVPMENCQlA3R1hHQTRIOFFXUzlHSEpMOC4u

Από τους Διδάσκοντες

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.