Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Θεωρία Διεθνών Σχέσεων"

12 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς 12/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων» (Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 – 18.00) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ΜS Τeams, όπου έχει δημιουργηθεί η Ομάδα «ΦΕΒΡ 2024-ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ [ΕΣΔΙΚ33-1]-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ».

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3auy8lKzxhoVANGVBxcz3Jio6RrDshPBkSifJdtKg8M8o1%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=521bf49f-9afd-44eb-9ccf-6122bfc8729c&tenantId=d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι φοιτητές μπορούν να επισκεφτούν τον φάκελο του μαθήματος στην Η-Τάξη (Ε-Class).

https://eclass.unipi.gr/courses/EBI150/

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.