Περιγραφή Mεταπτυχιακού Τμήματος

export-graduation

  1. Παράταση προκήρυξης  για τη λειτουργία του 12ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος της 21/4/2016.
  2. Σχέδιο Αίτησης και Σχέδιο Συστατικής Επιστολής
  3. Κανονισμος Λειτουργίας
  4. Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΠΜΣ
  5. Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας
  6. Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας